U ovim Općim uvjetima o najmu,

I. « AUTOWILL RENT A CAR d.o.o.»

II. « Unajmljivač » znači osoba, tvrtka ili organizacija koja ili u čije ime se vozilo unajmljuje pod ovim uvjetima o najmu,

III. « Vozač » znači fizička osoba odgovorna za poštovanje svih točaka ugovora o najmu, odobrena i napisana na prednjoj strani Ugovoru o najmu uz « unajmljivača »,

IV. « Dodatni vozač » znači fizička osoba odgovorna za poštovanje svih točaka ugovora o najmu, odobrena i napisana na prednjoj strani Ugovoru o najmu uz « unajmljivača ». « Unajmljivač » se mora pobrinuti da svaki ovlašteni vozač ispunjava Opće uvjete o najmu,

V. « Vozilo » znači vozilo navedeno na prednjoj strani Ugovora o najmu.

VI. « Unajmljivač, vozač i dodatni vozač » u daljnjem tekstu ugovora podrazumijevaju se jednom riječju « korisnik ».

1. Ovlašteno upravljanje vozilom – unajmljenim vozilom mogu upravljati samo osobe starije od 21 godinu, koje posjeduju ispravnu vozačku dozvolu najmanje dvije godine ( 2 x 365 dana ).

2. Pod nikakvim okolnostima unajmljeno vozilo ne smije voziti, ili se istim koristiti:
 

osoba koja nije navedena kao korisnik na Ugovoru o najmu

za plaćeni prijevoz putnika i dobara

po ugovoru zaključenom na osnovi lažnih izjava ili osobnih podataka

za utrke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine ili poduke vožnje

za pogon ili vuču nekog drugog vozila ili objekta

osoba pod utjecajem alkohola, sredstava za smirenje, sredstava za spavanje, barbiturata, narkotika, halucinogenih i ostalih droga

dok vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno, ili se nije poštovalo ograničenje broja putnika i prtljage navedeno u dokumentima vozila

van prometnica I, II i III reda

nepoštivanjem ograničenja brzine ili drugih prometnih pravila određenih zakonom zemlje u kojoj se vozilo vozi i brzinom većom od dozvoljene - 90km/h za ceste I. reda, 50 km/h na cestama II. I III. reda, 130 km/h po autocestama

kršenjem zakonskih uvjeta i uredbi koje se odnose na korištenje, tovarenje ili stanje vozila ili u bilo kakve ilegalne svrhe.

Navedena ograničenja su kumulativna i svako od njih se primjenjuje na svako korištenje, upravljanje i vožnju iznajmljenog vozila. AUTOWILL rent a car se ne smatra odgovornim za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan nepoštivanjem navedenih ograničenja od strane korisnika .


3. Preuzimanje i vraćanje unajmljenog vozila – jedini ovlašteni za raspolaganje vozilom i iznajmljivanje istog je AUTOWILL rent a car, a korisnik ga preuzima u ispravnom tehničkom stanju. Korisnik se obavezuje vratiti vozilo sa svim gumama, alatom i opremom navedenom na Ugovoru o najmu i Check out /Check  in obrascu, u istom stanju u kakvom je i preuzeto, izuzev uobičajenog prirodnog trošenja, u točno vrijeme i na mjesto navedeno na strani 1. Ugovora o najmu. Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu s dogovorenom tarifom, gdje jedan dan znači bilo koji period od 24 sata od početka ugovora o najmu. Poslije isteka tog vremena, naplatit će se dodatni dan.